Logo
 Izbornik
 WOSM je...

The World Organization of the Scout Movement (WOSM)
Box 241, 1211 Geneva 4, Switzerland
Telephone (+41 22) 705 1010
Telefax (+41 22) 705 1020
e-mail:worldbureau@world.scout.org
http://www.scout.org/

World Organization of the Scout Movement (WOSM) je internacionalna, nepolitička organizacija sastavljena od niza Nacionalnih Skautskih Organizacija. Osnovana je 1922 godine.
Vodeče tijelo WOSM-a je “World Conference” (Svijetsko vijeće) koje se sastaje svake tri godine, dok takozvanu ”izvršnu vlast” predstavlja “The World Committee” (Svjetski odbor, odn. povjerenstvo), sastavljeno od izabranih dobrovoljaca. Svjetski Skautski Ured, tj. uprava nalazi se u Ženevi, a postoji još šest regionalnih ureda u Ženevi i Bruxelles-u, Kairu, Manili, Nairobi, Santiagu (Čile) i Yalta-Gurzuf. 

Kako je sve to počelo …
Prije mnogo godina, jedan je dječak volio život u prirodi, često je šetao, pecao, kampirao, penjao se po drveću, pratio tragove… Zvao se Rober Stephenson Smythe Baden Powell.

Po završetku školovanja, pridružio se vojsci i postao časnik. Služba ga je dovela u Južnu Afriku, gdje je – zahvaljujući svojoj snalažljivosti i brojnim vještinama izvojevao mnoge pobjede.

Vrativši se u rodnu Englesku, saznao je da je prozvan herojem zbog svoje hrabrosti. Uskoro je napisao knjigu opisujući vještine kojima je u Africi naučio svoje vojnike. Pisao je o tamošnjim dječacima koji su mu pomagali prenoseći poruke, pružajući prvu pomoć ranjenima i na mnoge slične načine… U tome je prepoznao želju dječaka da čine nešto korisno, da aktivno doprinesu svojoj zemlji, njihovu želju za avanturom.

Godina 1907. godina smatra se godinom utemeljenja Skautskog pokreta, naime te godine je Robert Baden Powell organizirao pokusni kamp za 20-ak dječaka, točnije 1.8.1907., na otočiću Brownsea u Engleskoj. Potaknut oduševljenjem dječaka koji su sudjelovali na kampu, napisao je knjigu Scouting for Boys (Izviđaštvo za dječake).

Skautizam se zapanjujućom brzinom proširio cijelim svijetom i tisuće dječaka željelo se pridružiti pokretu. Vizionar Robert Baden Powell nakon osnivanja Skautskog pokreta za dječake, osniva 1910. godine Ženski Skautski pokret i u potpunosti se posvećuje Skautizmu. 

1920. godine susreće svoju buduću suprugu, 30 godina mlađu Olave, koja mu se u potpunosti pridružuje u razvijanju Skautske ideje. 

1920. godine Robert Baden Powell postaje Predsjednik Svjetskog Skautskog Pokreta, a 1930. godine Olave Baden Powell Predsjednicom Ženskog Skautskog Pokreta. Oboje su rođeni na isti dan, 22. veljače, te se od 1926. godine ovaj datum slavi i obilježava u obje Svjetske organizacije na poseban način… Poznat je i pod nazivom BP Day (Be Prepared – Budi Pripravan), odnosno Thinking Day…

Danas u svijetu ima više od 28 milijuna izviđača, mlađih i starijih, i to u 216 zemalja svijeta. 


· 151 zemlja ima službenu nacionalnu izviđačku organizaciju (Savez izviđača te zemlje). Najnovija članica je Rusija, koja je pristupila WOSM-u 1.10.2000. godine

· Skautizam postoji još na 26 teritorija, kao ogranak Nacionalne Skautske Organizacije.

· U 35 zemalja svijeta skautizam postoji, ali u tim zemljama nije formirana Nacionalna Skautska organizacija, tako da te zemlje još nisu članice WOSM-a.

· I za kraj spomenimo da skautizam ne postoji ni u kakvom obliku u svega 7 zemalja svijeta.