Logo
 Izbornik
 Kolumne Marka Engela
Kako ukrasti zastavu!
10.01.2005.
KAKO UKRASTI ZASTAVU 
 
Prvi uvjet 
 
Tiho, tiho, tiho, 
I još malo tiše 
Pa onda još tiše 
Potom ponajtiše 
 
Zatim i još tiše 
Tiho, više tiše 
Tiše i najtiše 
Od najtišeg tiše 
 
Od tišine tiše 
Tiše i od tišeg 
Samo da je tiho,  
samo da je tiše 
 
tišina da briše  
zvuke kojih nema 
tihulja da tiho  
utihne sav logor 
pa da tiho tihom 
utiša se svuda 
da okolo šumom  
tišina vrluda 
 
Ako ste postigli ovakvo savršenstvo, predvidite i drugi uvjet : 
 
Da je mračno, mračno,  
Da je mrak pod kožom 
Mrak da vlada svijetom 
Mrak da sve ovija 
I da mrak nam bude  
Bez i trunke svjetla 
Da je mrak nad mrakom 
Mrakuša orgija 
 
Kao mračna metla 
Ubojica svjetla 
Koja mete zvijezde 
Pred mrakom da jezde 
Da mjesec uteče 
Čim se spusti večer 
Mrak da vlada noći 
Da se stražar koči 
Od mraka sred zraka 
Kad mrči sred mraka 
 
Mrakača i kmica 
Kad ne vidiš lica 
Mrakuša, mrčina 
Tmasta crna pomrčina 
 
I tada kad smrkne 
Kada mrak zagusti 
Da u mrkloj noći 
Sav logor opusti… 
 
Ovo su svakako preduvjeti koji najviše pogoduju krađi zastave. 
 
 
Naravno, da biste ukrali zastavu trebalo bi da znate gdje je jarbol : 
 
Najbolje bi bilo da je jarbol tamo 
Gdje ga svi vidimo, gdje svi dobro znamo 
Daleko od vatre 
Daleko od straže 
Kad nestane barjak 
Da odmah ne traže 
Negdje kraj potoka 
Da kroz njega prođeš 
Odmah kraj gustiša 
Kroz njega da dođeš 
Kroz njega da bježiš ako bude frka 
Kad revne stražare 
Zaokupi trka 
Tada u taj gustiš čak i možeš leći 
Jer će oni prvo onaj potok prijeći 
Zato gustiš traži, on je glavna fora 
Da te u njem nađu, osvanuti mora 
A dok traje noćca, tiho se primiri 
I ponekad samo svakih sat proviri 
Bilo da si stigo ili želiš ići 
Kroz gustiš je lako do logora prići 
I još ako trava raste svud visoka 
Da kroz nju propužeš, daleko od oka 
Uspjeh ti je jamčen, i slava te čeka 
Ako i tu zezneš-onda kažem – neka! 
 
U panici, ako ste viđeni i put prema gustišu i potoku vam je odsječen : 
 
Nije neka šteta 
Kad sav logor šeta 
Kad sav logor skače 
Tražeč osvajače 
 
Tada se u mraku 
Lakše sve prikrije 
I kradljivac vješti  
U masi sakrije 
 
Najbolje od svega 
Dok su svi okolo 
Dok svi traže tebe 
I dok drže logor 
Poput prave face 
Kao usred dana 
Odabereš šator  
I legneš na krevet 
Od nekoga člana 
Ne boj se za sebe 
Utihnut će logor 
Svi će poći leći 
Još i prije dana 
 
Tada budi spreman 
Iskočiti tiho 
Brzo, vješto, spretno 
Napustiti šator 
A onaj što dođe 
Znat će što je sreća 
Kada ga dočeka  
Zagrijana vreća… 
 
U tišini nađi 
Prolaz pored straža 
Pa ih zaobiđi  
Oprezno otiđi… 
 
Uvijek postoji i ona gadna mogućnost… 
 
Ako te uhvate 
Bolje da su znali 
Da ćete im doći 
Samo da bi krali 
Jer kad ne bi znali 
A vi kad bi «pali» 
Žalosna vam majka 
Jer bi naje**li 
Najbolje je zato 
Dogovor da vlada 
Da se krasti može 
Sred šatorskog grada 
Najbolje da igra 
Dogovorna bude 
Da u noći tmastoj 
Ne koljemo ljude 
Nego da u igri 
Skrivamo se vješto 
Da nas uvijek veže 
Ono drugo nešto 
Najaviti igru  
Za tri do pet dana 
Najaviti i broj  
Dva do čet`ri člana 
A domaćin stražu priprema da čuva 
Da ne sjedi stalno 
Da se svuda muva 
Ne da grli jarbol i svjetla postavlja 
Nego da promatra 
Vid svoj da popravlja 
I da svaka straža logor preuizma 
Tako da utvrdi da zastave ima… 
Nije neka fora da svi budu budni 
Jer su dogovori tada uzaludni 
 
Može dupla straža, to je i normala 
Površinu veću promatrati treba 
I to je u redu kad se straža mijenja 
A da ne bi bilo gadnih iznenađenja 
 
Da se pola straže locira uz jarbol 
A da drugih pola obilazi tabor 
I da bude one koji potom slijede 
Eto takve slike dogovorno vrijede 
 
Stražare je važno s igrom upoznati 
Pravilima strogim odmah ih «vezati» 
Da ne nose noža, sjekire ili grane 
Da ne tuku onog što u bijegu pa`ne 
Nego da mu fino «pročitaju prava» 
I odvedu vođi (koji valjda spava).. 
Da ga potom smjeste na «počasno mjesto» 
Kao da je talac u taboru tuđem 
Ne vezat mu ruke, noge ili tijelo 
Neka je počašćen, neka je ponuđen 
 
Oni što je kradu 
Oni što vrebaju 
Ti zastavu pravilno 
Oduzeti trebaju 
Odvezati čvorove kao pravi znalci 
U mraku bez svjetla brzo tiho vješto 
Konopac i prsti, kao pravi tkalci 
Ne rabiti noža ili tako nešto… 
Ne bi loše legla 
Ni poruka neka 
Pozdrav domaćinu 
Ili kakva šala 
Ko još jedan dokaz 
Dolaska u logor 
Da zastava nije 
Tek od sebe pala… 
Ali neka znaju ti «dušmani kleti» 
Kad zastavu kradu, u logoru, ljeti 
Da i sami mogu uhvaćeni biti 
I po pravilima i jesti i piti 
Ali ostat mora takav uzapćenik 
U logoru tome gdje pokuša krađu 
Sve do jutra kasnog kad logor oživi 
Usred šume guste, u takvom «beznađu» 
Ako li pobjegne, sramota mu budi 
To nije izviđač, i to nisu ljudi 
 
Kroz jutro je odmah nakon burne noći 
Pravo da će oni što su krali doći 
I tražiti ono što tražiti treba 
Ili ponuditi što ponudit treba 
 
I na koncu zna se, otkup nek postoji 
Dogovoren prije i za obje strane 
Sutradan kad dođu «strani emisari» 
Sutradan kad igra konačno prestane 
 
Uvijek prije igre formira se tijelo 
Koje igru gleda - tijelo što je zrelo 
Koje će na kraju pravorijeke reći 
Od kojih ni jedan ne može uteći 
 
 
Nije zgoda nekom  
Pogaziti ponos 
To nikada nije 
Izviđački odnos 
Zato nakon svega 
Zajedničko vrijeme 
Igra pjesma ručak 
Izviđačke teme 
To je bolje tako 
Da sve bude lako 
Jer kad nije tako 
Bolje je nikako… 
 
Ulazim u Novu godinu s razgovorima oko logorovanja. Eto jedna logorska zgoda u malo drugačijoj formi nego što ste od mene navikli, a ako treba-neka opet krene tema. 
 
Isto tako predlažem da se utvrde pravila igre «Krađa zastave», da se ubuduće svi igramo jednako, bez problematičnih situacija i bez momenata kada se neki ponašaju neizviđački, za što je potrebno povući i neuobičajene – neizviđačke poteze. 
 
 
 

Autor: pahuljica

Kontaktiraj kolumnistu! Verzija za ispis