Logo
 Izbornik
 Popis anketa
Ankete ScoutParka
Ovdje je lista dosadašnjih anketa na ScoutParku.
Rezultate pojedine ankete dobijete klikom na određenu anketu.
Ako imate neku zanimljivu temu za anketu možete nas obavijestiti e-mailom na adresu urednistvo@scoutpark.net.
U bazi ima 88 anketa.

-1 1 2 3 4 5 6 7 8 +1
Na ovogodišnjem logorovanju nas je bilo:
Ove godine sudjelovat ću na:
Da li biste se angažirali oko osnivanja zaklade SIH-a?
Nova cijena Svijeta skauta je 10 Kn za 4 broja (godišnje). Da li ćete se pretplatiti?
Da li ste zadovoljni s radom Uprave u proteklom razdoblju?
Uprava SIHa odlučila je slati Svijet skauta svim članovima na kućnu adresu. To je:
Bili smo na zimovanju:
Na StorySuperNova MusicShowu će pobijediti:
Novu godinu ću proslaviti:
Kako bi vi reagirali na povećanje članarine koje bi pomoglo tome da svaki član dobije svoj primjerak Svijeta Skauta?
Moj Odred ne ide u Osijek na DIO zato što:
Ove godine moj Odred
-1 1 2 3 4 5 6 7 8 +1
Kakav SIH želite?
Već ste odgovorili...
Model "čvrste federacije" - "Samo nas nebo rastavit može" - Uređena zajednica:
60% 
Model "labave konfederacije" - "Zajedno smo skupa" - Hippy komuna:
18% 
Sadašnji model "anarhističke federacije" - "Ako si ti lud - nisam ni ja pametan" - Neuređena zajednica:
8% 
Bez modela - "Svak za se travu pase " - Srednjevjekovni gradovi-državice:
3% 
Nešto peto - "Je**te kol`ko nas ima" - ne bih znao/la artikulirati...:
11% 
Ukupno glasova: 201