Logo
 Izbornik
 Popis anketa
Ankete ScoutParka
Ovdje je lista dosadašnjih anketa na ScoutParku.
Rezultate pojedine ankete dobijete klikom na određenu anketu.
Ako imate neku zanimljivu temu za anketu možete nas obavijestiti e-mailom na adresu urednistvo@scoutpark.net.
U bazi ima 88 anketa.

1 2 3 4 5 6 +1 +5
Jeste li zadovoljni s Izviđačkom ligom ove godine:
SIH-FM 2012 bio je:
SIH-Fm izviđački radio trebao bi:
SAMO ZA ISTRAŽIVAČE: kad bi se I-spot organizirao 27.-28. listopada vi:
Razlog neodazivanja na I-SPOT?
Bili smo na zimovanju:
9. smotra SIH-a?
Bilten SSZ-a "Dišpet" vam je:
Treba li učiti topografiju kad imamo GPS:
Želiš li sudjelovati u pisanju članaka na ScoutParku?
Kakav SIH želite?
Tko je u pravu u tekućoj raspravi na ScoutParku?
1 2 3 4 5 6 +1 +5
Na ljetnim višednevnim aktivnostima vas je bilo:
Već ste odgovorili...
< 15:
17% 
15 - 20:
9% 
21 - 30:
22% 
31 - 40:
12% 
više od 40:
40% 
Ukupno glasova: 111